Suzan Novobrdalija
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2014
250,000.00 €
21,220.00 €
12,637.83 €
283,857.83 €
2013
250,000.00 €
14,400.00 €
28,507.00 €
292,907.00 €
2012
250,000.00 €
5,000.00 €
25,663.00 €
280,663.00 €
2011
250,000.00 €
7,100.00 €
19,131.00 €
276,231.00 €