Time Kadrijaj
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
45,000.00 €
14,000.00 €
11,493.01 €
23,941.02 €
94,434.03 €
2021
45,000.00 €
14,000.00 €
1,959.00 €
24,588.00 €
85,547.00 €
2020
45,000.00 €
6,000.00 €
16,000.00 €
26,163.75 €
93,163.75 €
2019
45,000.00 €
10,000.00 €
8,000.00 €
29,520.00 €
92,520.00 €
2018
45,000.00 €
10,000.00 €
6,000.00 €
22,368.40 €
83,368.40 €
2017
45,000.00 €
10,000.00 €
30,000.00 €
21,044.86 €
106,044.86 €
2016
395,000.00 €
10,000.00 €
30,000.00 €
23,308.68 €
458,308.68 €
2015
350,000.00 €
7,000.00 €
0.00 €
19,887.22 €
376,887.22 €
2014
350,000.00 €
8,500.00 €
2,000.00 €
25,129.00 €
385,629.00 €
2013
350,000.00 €
8,500.00 €
2,000.00 €
25,347.00 €
385,847.00 €
2012
350,000.00 €
8,500.00 €
2,000.00 €
20,850.00 €
381,350.00 €
2011
350,000.00 €
1,500.00 €
2,000.00 €
15,360.00 €
368,860.00 €