Vesimir Savic
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2014
83,300.00 €
1,200.00 €
35,000.00 €
14,600.00 €
134,100.00 €
2013
55,000.00 €
2,000.00 €
35,000.00 €
53,200.00 €
145,200.00 €
2012
55,000.00 €
300.00 €
0.00 €
15,576.00 €
70,876.00 €
2011
55,000.00 €
3,000.00 €
0.00 €
15,576.00 €
73,576.00 €