Vesna Miric
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
260,000.00 €
10,000.00 €
15,600.00 €
0.00 €
285,600.00 €
2013
260,000.00 €
10,000.00 €
17,856.00 €
10,416.00 €
298,272.00 €
2012
260,000.00 €
10,000.00 €
15,600.00 €
0.00 €
285,600.00 €
2011
260,000.00 €
10,000.00 €
15,600.00 €
11,880.00 €
297,480.00 €