Vjollca Krasniqi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2014
700,000.00 €
13,000.00 €
22,180.00 €
15,690.00 €
750,870.00 €
2013
700,000.00 €
0.00 €
31,000.00 €
26,850.00 €
757,850.00 €
2012
700,000.00 €
0.00 €
17,580.00 €
25,800.00 €
743,380.00 €
2011
700,000.00 €
0.00 €
5,200.00 €
20,328.00 €
725,528.00 €