Vjosa Osmani
(Presidente)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
447,500.00 €
0.00 €
0.00 €
66,844.00 €
39,145.00 €
0.00 €
46,385.00 €
599,874.00 €
2020
552,500.00 €
7,000.00 €
200.00 €
16,957.00 €
21,664.00 €
0.00 €
30,505.00 €
628,826.00 €
2019
467,500.00 €
9,000.00 €
200.00 €
114,407.00 €
28,417.00 €
0.00 €
17,146.00 €
636,670.00 €
2018
475,500.00 €
9,500.00 €
2,400.00 €
77,548.37 €
21,058.49 €
0.00 €
12,820.00 €
598,826.86 €
2017
518,800.00 €
0.00 €
2,400.00 €
67,353.90 €
25,847.56 €
0.00 €
17,904.00 €
632,305.46 €
2016
487,800.00 €
9,800.00 €
2,400.00 €
76,389.78 €
30,328.40 €
0.00 €
11,260.00 €
617,978.18 €
2015
502,800.00 €
10,500.00 €
2,400.00 €
56,831.55 €
27,201.90 €
0.00 €
20,100.00 €
619,833.45 €
2014
848,000.00 €
14,000.00 €
2,400.00 €
48,947.00 €
29,389.00 €
4,968.00 €
43,600.00 €
991,304.00 €
2013
989,700.00 €
15,000.00 €
2,400.00 €
23,250.00 €
33,209.00 €
7,152.00 €
27,900.00 €
1,098,611.00 €
2012
132,000.00 €
0.00 €
2,400.00 €
4,815.00 €
35,029.00 €
7,152.00 €
0.00 €
181,396.00 €
2011
44,000.00 €
0.00 €
2,400.00 €
1,016.00 €
17,135.00 €
0.00 €
0.00 €
64,551.00 €