Naim Fetahu
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
235,000.00 €
8,000.00 €
0.00 €
597.00 €
14,664.00 €
5,520.00 €
0.00 €
263,781.00 €
2016
235,000.00 €
8,000.00 €
2,700.00 €
628.37 €
53,894.00 €
5,520.00 €
6,000.00 €
311,742.37 €
2015
235,000.00 €
6,150.00 €
2,700.00 €
1,669.00 €
36,562.00 €
5,520.00 €
5,707.00 €
293,308.00 €
2014
235,000.00 €
6,150.00 €
2,700.00 €
42,000.00 €
22,749.00 €
0.00 €
5,952.00 €
314,551.00 €
2013
235,000.00 €
9,650.00 €
0.00 €
3,506.00 €
28,647.00 €
0.00 €
5,952.00 €
282,755.00 €
2012
235,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
3,000.00 €
26,196.00 €
0.00 €
5,952.00 €
275,148.00 €
2011
235,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
0.00 €
26,496.00 €
0.00 €
8,352.00 €
274,848.00 €
2010
235,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
0.00 €
22,596.00 €
0.00 €
6,432.00 €
269,028.00 €