Valbona Dibra
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2014
625,000.00 €
600.00 €
16,824.00 €
642,424.00 €
2013
625,000.00 €
8,000.00 €
17,000.00 €
650,000.00 €
2012
550,000.00 €
8,000.00 €
16,824.00 €
574,824.00 €