Xhavit Haliti
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
1,020,000.00 €
30,000.00 €
0.00 €
138,193.00 €
18,568.41 €
1,206,761.41 €
2017
1,220,000.00 €
32,000.00 €
0.00 €
128,000.00 €
36,440.90 €
1,416,440.90 €
2016
1,220,000.00 €
32,000.00 €
9,250.00 €
110,174.00 €
29,724.00 €
1,401,148.00 €
2015
1,220,000.00 €
32,000.00 €
9,250.00 €
93,676.00 €
22,328.00 €
1,377,254.00 €
2014
1,200,000.00 €
32,000.00 €
9,250.00 €
139,807.65 €
28,536.48 €
1,409,594.13 €
2013
1,200,000.00 €
32,000.00 €
9,250.00 €
139,807.65 €
28,592.00 €
1,409,649.65 €
2012
1,200,000.00 €
32,000.00 €
9,250.00 €
162,807.00 €
0.00 €
1,404,057.00 €
2011
1,200,000.00 €
32,000.00 €
6,250.00 €
155,000.00 €
26,572.00 €
1,419,822.00 €