Xhevahire Izmaku
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2019
65,000.00 €
18,000.00 €
0.00 €
36,304.00 €
8,076.00 €
127,380.00 €
2018
65,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
26,603.35 €
8,076.00 €
104,679.35 €
2017
58,900.00 €
9,000.00 €
14,913.50 €
22,411.41 €
5,340.00 €
110,564.91 €
2016
85,000.00 €
9,000.00 €
1,620.00 €
21,526.83 €
5,340.00 €
122,486.83 €
2015
0.00 €
9,000.00 €
450.00 €
21,526.83 €
5,340.00 €
36,316.83 €
2014
145,000.00 €
9,000.00 €
4,800.00 €
26,572.20 €
0.00 €
185,372.20 €
2013
145,000.00 €
9,000.00 €
4,800.00 €
30,631.24 €
0.00 €
189,431.24 €
2012
60,000.00 €
9,000.00 €
4,800.00 €
20,760.00 €
0.00 €
94,560.00 €
2011
60,000.00 €
8,000.00 €
1,600.00 €
15,360.00 €
0.00 €
84,960.00 €