Xhevdet Neziraj
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2014
120,000.00 €
4,500.00 €
0.00 €
15,456.00 €
139,956.00 €
2013
120,000.00 €
8,000.00 €
0.00 €
15,856.00 €
143,856.00 €
2012
120,000.00 €
8,000.00 €
0.00 €
21,576.00 €
149,576.00 €
2011
120,000.00 €
8,000.00 €
0.00 €
20,256.00 €
148,256.00 €