Etem Arifi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
600,000.00 €
16,000.00 €
0.00 €
20,875.69 €
636,875.69 €
2019
600,000.00 €
16,000.00 €
0.00 €
21,240.00 €
637,240.00 €
2018
600,000.00 €
16,000.00 €
0.00 €
21,240.00 €
637,240.00 €
2017
600,000.00 €
16,000.00 €
0.00 €
21,339.00 €
637,339.00 €
2016
600,000.00 €
30,000.00 €
0.00 €
23,339.00 €
653,339.00 €
2015
600,000.00 €
14,000.00 €
38,499.00 €
21,500.00 €
673,999.00 €
2014
600,000.00 €
14,000.00 €
40,000.00 €
15,900.00 €
669,900.00 €
2013
600,000.00 €
14,000.00 €
40,000.00 €
15,900.00 €
669,900.00 €
2012
600,000.00 €
14,000.00 €
40,000.00 €
15,900.00 €
669,900.00 €