Adem Salihaj
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
562,000.00 €
7,000.00 €
79,282.66 €
34,867.71 €
14,220.74 €
8,086.86 €
705,457.97 €
2016
592,000.00 €
7,000.00 €
78,779.30 €
22,996.13 €
23,560.82 €
0.00 €
724,336.25 €
2015
1,240,000.00 €
0.00 €
278.44 €
19,033.00 €
0.00 €
0.00 €
1,259,311.44 €
2014
1,240,000.00 €
0.00 €
484.00 €
5,600.00 €
10,320.00 €
0.00 €
1,256,404.00 €