Agim Aliu
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
375,000.00 €
6,000.00 €
60,406.00 €
40,660.00 €
3,240.00 €
5,004.00 €
490,310.00 €
2020
375,000.00 €
7,500.00 €
47,827.00 €
15,962.00 €
3,240.00 €
5,004.00 €
454,533.00 €
2019
375,000.00 €
7,500.00 €
32,800.00 €
15,492.00 €
3,240.00 €
5,004.00 €
439,036.00 €
2018
375,000.00 €
9,500.00 €
18,542.00 €
17,996.00 €
0.00 €
5,004.00 €
426,042.00 €
2017
332,000.00 €
9,500.00 €
3,350.89 €
22,402.00 €
2,796.00 €
5,004.00 €
375,052.89 €
2016
362,000.00 €
9,500.00 €
0.00 €
22,334.00 €
2,580.00 €
5,004.00 €
401,418.00 €
2015
365,000.00 €
7,000.00 €
3,820.00 €
19,200.00 €
2,580.00 €
5,004.00 €
402,604.00 €
2014
421,000.00 €
12,500.00 €
15,306.00 €
16,800.00 €
2,580.00 €
5,004.00 €
473,190.00 €
2013
424,000.00 €
12,500.00 €
6,763.00 €
28,200.00 €
2,100.00 €
4,080.00 €
477,643.00 €