Aida Derguti
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2020
40,500.00 €
29,851.11 €
0.00 €
0.00 €
70,351.11 €
2019
122,500.00 €
35,392.86 €
0.00 €
0.00 €
157,892.86 €
2018
122,500.00 €
30,265.47 €
0.00 €
840.00 €
153,605.47 €
2017
122,500.00 €
30,905.40 €
0.00 €
840.00 €
154,245.40 €
2016
122,500.00 €
29,423.46 €
840.00 €
0.00 €
152,763.46 €
2015
122,500.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
122,500.00 €
2014
122,500.00 €
10,300.00 €
840.00 €
0.00 €
133,640.00 €