Agim Ademaj
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
48,000.00 €
5,000.00 €
9,515.36 €
24,657.07 €
5,280.00 €
92,452.43 €
2016
48,000.00 €
5,000.00 €
8,263.45 €
30,069.94 €
5,280.00 €
96,613.39 €
2015
48,000.00 €
5,000.00 €
5,368.95 €
7,087.80 €
5,280.00 €
70,736.75 €
2014
48,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
17,856.00 €
5,280.00 €
76,136.00 €