Besa Gaxheri
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
868,000.00 €
15,016.00 €
4,442.00 €
23,452.24 €
10,800.00 €
430.00 €
922,140.24 €
2020
868,000.00 €
15,016.00 €
2,800.00 €
23,452.24 €
10,800.00 €
430.00 €
920,498.24 €
2019
863,000.00 €
20,000.00 €
6,040.00 €
31,674.64 €
10,200.00 €
430.00 €
931,344.64 €
2018
788,500.00 €
23,000.00 €
1,200.00 €
21,818.26 €
9,600.00 €
7,030.00 €
851,148.26 €
2017
654,300.00 €
123,000.00 €
1,200.00 €
23,167.19 €
10,200.00 €
14,941.32 €
826,808.51 €
2016
671,500.00 €
123,000.00 €
1,000.00 €
32,829.99 €
0.00 €
10,741.32 €
839,071.31 €
2015
670,000.00 €
30,000.00 €
10,000.00 €
39,580.00 €
3,600.00 €
14,800.00 €
767,980.00 €
2014
930,000.00 €
34,000.00 €
10,000.00 €
31,000.00 €
3,600.00 €
12,050.00 €
1,020,650.00 €