Besa Baftiu
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
36,000.00 €
36,000.00 €
2019
224,180.00 €
14,500.00 €
11,315.54 €
27,475.78 €
500.00 €
277,971.32 €
2018
224,180.00 €
14,500.00 €
2,862.76 €
27,453.22 €
0.00 €
268,995.98 €
2017
224,180.00 €
5,000.00 €
2,473.81 €
25,217.88 €
0.00 €
256,871.69 €
2016
224,180.00 €
6,000.00 €
1,292.23 €
28,775.98 €
3,600.00 €
263,848.21 €
2015
224,180.00 €
12,000.00 €
1,301.29 €
19,046.66 €
8,580.90 €
265,108.85 €