Besnik Bislimi
(Zëvendës Kryeministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
448,000.00 €
23,000.00 €
8,000.00 €
62,280.00 €
24,204.00 €
565,484.00 €
2020
428,000.00 €
32,000.00 €
20,007.00 €
51,144.00 €
24,204.00 €
555,355.00 €
2016
350,000.00 €
15,000.00 €
30,000.00 €
33,002.29 €
9,515.90 €
437,518.19 €
2015
350,000.00 €
18,000.00 €
0.00 €
82,010.00 €
0.00 €
450,010.00 €
2014
350,000.00 €
21,000.00 €
5,300.00 €
71,200.00 €
0.00 €
447,500.00 €