Bojan Mitic
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
60,000.00 €
9,000.00 €
64,006.29 €
0.00 €
0.00 €
133,006.29 €
2016
60,000.00 €
13,000.00 €
26,000.00 €
32,279.00 €
6,649.00 €
137,928.00 €
2014
60,000.00 €
13,000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
73,000.00 €