Fadil Beka
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
510,000.00 €
5,000.00 €
39,835.00 €
554,835.00 €
2018
506,000.00 €
5,000.00 €
26,931.50 €
537,931.50 €
2017
500,000.00 €
5,000.00 €
28,869.35 €
533,869.35 €
2016
500,000.00 €
5,000.00 €
26,064.00 €
531,064.00 €
2015
470,000.00 €
5,000.00 €
26,136.00 €
501,136.00 €
2014
470,000.00 €
5,000.00 €
27,216.00 €
502,216.00 €