Nexhmedin Kastrati
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Posedimi i letrave me vlerë Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2015
1,850,000.00 €
35,000.00 €
1,000.00 €
18,300.00 €
1,000.00 €
19,396.00 €
1,924,696.00 €
2014
1,850,000.00 €
35,000.00 €
150,000.00 €
0.00 €
18,000.00 €
12,000.00 €
2,065,000.00 €
2013
1,850,000.00 €
35,000.00 €
150,000.00 €
0.00 €
18,000.00 €
12,000.00 €
2,065,000.00 €
2012
2,150,000.00 €
30,000.00 €
150,000.00 €
0.00 €
18,000.00 €
12,360.00 €
2,360,360.00 €
2011
1,850,000.00 €
35,000.00 €
150,000.00 €
0.00 €
18,000.00 €
12,000.00 €
2,065,000.00 €