Fisnik Ismajli
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
100,000.00 €
46,000.00 €
880,000.00 €
3,000.00 €
35,582.00 €
12,471.00 €
1,077,053.00 €
2018
40,000.00 €
39,000.00 €
700,000.00 €
2,100.00 €
32,341.00 €
12,471.00 €
825,912.00 €
2017
160,000.00 €
39,000.00 €
700,000.00 €
1,300.00 €
35,859.00 €
12,471.00 €
948,630.00 €
2016
100,000.00 €
39,000.00 €
1,200,000.00 €
1,200.00 €
37,297.64 €
12,471.60 €
1,389,969.24 €
2015
60,000.00 €
28,000.00 €
1,200,000.00 €
1,200.00 €
20,310.00 €
12,471.60 €
1,321,981.60 €