Ilir Deda
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
2,100.00 €
20,438.67 €
6,360.00 €
28,898.67 €
2019
2,000.00 €
26,283.00 €
6,360.00 €
34,643.00 €
2017
1,100.00 €
21,324.58 €
10,200.00 €
32,624.58 €
2016
1,150.00 €
24,921.04 €
0.00 €
26,071.04 €
2015
900.00 €
19,883.00 €
0.00 €
20,783.00 €
2014
215.00 €
17,760.00 €
0.00 €
17,975.00 €