Ismajl Kurteshi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
410,000.00 €
3,000.00 €
32,860.00 €
36,845.00 €
0.00 €
3,420.00 €
486,125.00 €
2019
415,000.00 €
3,000.00 €
3,610.00 €
32,800.00 €
0.00 €
4,025.00 €
458,435.00 €
2018
410,000.00 €
0.00 €
18,500.00 €
23,610.00 €
7,200.00 €
8,500.00 €
467,810.00 €
2017
410,000.00 €
0.00 €
13,900.00 €
20,932.00 €
7,200.00 €
8,000.00 €
460,032.00 €
2016
412,500.00 €
4,000.00 €
28,385.00 €
23,833.00 €
14,400.00 €
7,200.00 €
490,318.00 €
2015
410,000.00 €
8,000.00 €
18,500.00 €
7,110.00 €
14,400.00 €
7,200.00 €
465,210.00 €
2014
410,000.00 €
3,000.00 €
8,000.00 €
15,480.00 €
14,400.00 €
7,200.00 €
458,080.00 €