Kadri Veseli
(Ish Kryetar Kuvendi)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
182,550.00 €
16,300.00 €
15,634.03 €
35,952.56 €
20,874.75 €
271,311.34 €
2019
97,000.00 €
16,300.00 €
7,333.00 €
39,178.00 €
21,060.00 €
180,871.00 €
2018
97,000.00 €
16,300.00 €
15,032.48 €
32,923.42 €
17,880.00 €
179,135.90 €
2017
222,000.00 €
16,300.00 €
43,103.90 €
37,030.18 €
20,827.74 €
339,261.82 €
2016
222,000.00 €
16,300.00 €
30,741.31 €
34,970.54 €
30,594.51 €
334,606.36 €
2015
222,000.00 €
16,300.00 €
12,313.00 €
32,688.00 €
29,484.00 €
312,785.00 €
2014
222,000.00 €
16,300.00 €
13,500.00 €
16,800.00 €
29,492.00 €
298,092.00 €