Kujtim Shala
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
413,800.00 €
50,000.00 €
4,280.00 €
72,441.24 €
5,580.00 €
546,101.24 €
2021
413,800.00 €
13,500.00 €
7,890.00 €
76,241.24 €
5,580.00 €
517,011.24 €
2020
450,800.00 €
9,500.00 €
3,300.00 €
55,800.00 €
5,580.00 €
524,980.00 €
2019
450,800.00 €
9,500.00 €
2,848.00 €
55,800.00 €
5,580.00 €
524,528.00 €
2018
281,000.00 €
9,500.00 €
14,300.00 €
53,800.08 €
5,580.00 €
364,180.08 €
2014
281,000.00 €
11,500.00 €
1,570.00 €
27,000.00 €
3,900.00 €
324,970.00 €