Kujtim Paçaku
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2017
150,000.00 €
28,349.31 €
1,680.00 €
180,029.31 €
2016
150,000.00 €
27,123.00 €
1,680.00 €
178,803.00 €
2015
150,000.00 €
23,377.00 €
1,680.00 €
175,057.00 €
2014
80,000.00 €
0.00 €
0.00 €
80,000.00 €