Lahi Brahimaj
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2017
430,000.00 €
101,500.00 €
18.18 €
42,993.67 €
574,511.85 €
2016
430,000.00 €
119,800.00 €
604.79 €
26,137.68 €
576,542.47 €
2014
430,000.00 €
119,800.00 €
3,724.00 €
0.00 €
553,524.00 €