Ilir Mirena
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2013
380,000.00 €
19,000.00 €
25,890.00 €
10,044.00 €
434,934.00 €
2012
380,000.00 €
21,500.00 €
25,890.00 €
10,044.00 €
437,434.00 €
2011
380,000.00 €
21,500.00 €
14,190.00 €
10,044.00 €
425,734.00 €