Hajredin Kuçi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
253,000.00 €
13,000.00 €
32,126.00 €
45,899.00 €
9,410.00 €
353,435.00 €
2020
223,800.00 €
16,000.00 €
50,440.00 €
51,574.00 €
8,400.00 €
350,214.00 €
2017
223,800.00 €
19,500.00 €
9,190.00 €
24,287.00 €
8,400.00 €
285,177.00 €
2016
223,800.00 €
22,500.00 €
500.00 €
35,597.05 €
8,400.00 €
290,797.05 €
2015
223,800.00 €
26,500.00 €
370.00 €
34,498.00 €
5,600.00 €
290,768.00 €
2014
277,000.00 €
12,000.00 €
1,000.00 €
20,722.00 €
5,784.00 €
316,506.00 €
2013
437,000.00 €
12,000.00 €
10,000.00 €
26,486.00 €
5,616.00 €
491,102.00 €
2012
417,000.00 €
12,000.00 €
14,000.00 €
6,000.00 €
5,220.00 €
454,220.00 €
2011
400,000.00 €
10,000.00 €
8,000.00 €
25,452.00 €
5,220.00 €
448,672.00 €
2010
400,000.00 €
10,000.00 €
16,000.00 €
27,396.00 €
5,040.00 €
458,436.00 €