Melihate Termkolli
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2017
380,000.00 €
20,000.00 €
26,224.07 €
900.00 €
427,124.07 €
2016
380,000.00 €
10,000.00 €
31,351.43 €
0.00 €
421,351.43 €
2015
405,000.00 €
10,000.00 €
13,100.00 €
0.00 €
428,100.00 €
2014
405,000.00 €
15,000.00 €
12,000.00 €
0.00 €
432,000.00 €