Mexhide Mjaku - Topalli
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
281,100.00 €
3,500.00 €
1,050.00 €
21,768.00 €
17,820.00 €
325,238.00 €
2018
281,100.00 €
4,000.00 €
1,350.00 €
21,768.00 €
17,820.00 €
326,038.00 €
2017
220,000.00 €
5,000.00 €
5,994.86 €
24,226.00 €
12,441.45 €
267,662.31 €
2016
0.00 €
7,000.00 €
225.35 €
22,674.29 €
12,660.00 €
42,559.64 €
2015
0.00 €
7,000.00 €
834.31 €
9,802.62 €
11,916.00 €
29,552.93 €
2014
550,000.00 €
10,000.00 €
2,580.00 €
10,260.00 €
7,210.00 €
580,050.00 €