Milka Vuletic
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
60,000.00 €
0.00 €
10,500.00 €
450.00 €
70,950.00 €
2016
60,000.00 €
0.00 €
20,955.00 €
900.00 €
81,855.00 €
2015
60,000.00 €
0.00 €
19,260.00 €
900.00 €
80,160.00 €
2014
100,000.00 €
3,500.00 €
0.00 €
0.00 €
103,500.00 €