Milena Milicevic
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
215,000.00 €
62,260.00 €
7,130.28 €
5,513.41 €
4,539.29 €
294,442.98 €
2016
215,000.00 €
39,290.00 €
20,645.85 €
0.00 €
5,366.00 €
280,301.85 €