Mytaher Haskuka
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
2,327,669.00 €
20,000.00 €
0.00 €
24,658.00 €
21,184.00 €
38,907.00 €
2,432,418.00 €
2020
2,327,669.00 €
30,000.00 €
0.00 €
4,900.00 €
20,215.00 €
20,500.00 €
2,403,284.00 €
2019
2,327,669.00 €
30,000.00 €
0.00 €
6,000.00 €
23,061.00 €
20,800.00 €
2,407,530.00 €
2018
2,727,669.00 €
14,000.00 €
10,000.00 €
5,000.00 €
20,619.00 €
21,600.00 €
2,798,888.00 €
2017
2,727,669.00 €
20,800.00 €
10,000.00 €
2,000.00 €
26,042.00 €
20,098.00 €
2,806,609.00 €
2016
2,727,669.00 €
20,500.00 €
10,000.00 €
6,000.00 €
22,250.00 €
18,800.00 €
2,805,219.00 €
2015
300,000.00 €
15,500.00 €
10,000.00 €
5,000.00 €
37,571.00 €
27,600.00 €
395,671.00 €
2014
300,000.00 €
15,500.00 €
10,000.00 €
7,500.00 €
39,960.00 €
24,000.00 €
396,960.00 €