Nuredin Ibishi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
299,940.00 €
19,000.00 €
549.41 €
11,411.00 €
4,146.96 €
27,206.78 €
362,254.15 €
2016
299,940.00 €
19,000.00 €
2,209.66 €
24,543.85 €
2,976.00 €
26,400.00 €
375,069.51 €
2015
299,940.00 €
19,000.00 €
2,057.36 €
12,032.62 €
0.00 €
13,992.00 €
347,021.98 €
2014
299,940.00 €
19,000.00 €
257.28 €
21,914.59 €
0.00 €
13,992.00 €
355,103.87 €