Puhie Demaku
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
160,000.00 €
12,000.00 €
8,698.00 €
7,499.00 €
1,248.00 €
2,116.00 €
191,561.00 €
2016
160,000.00 €
12,000.00 €
9,010.00 €
24,224.81 €
2,572.00 €
6,352.00 €
214,158.81 €
2015
160,000.00 €
12,000.00 €
4,919.00 €
17,618.30 €
2,380.00 €
6,360.00 €
203,277.30 €