Cuneyd Ustaibo
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
660,000.00 €
10,000.00 €
3,175.00 €
275.00 €
28,800.00 €
702,250.00 €
2017
573,000.00 €
0.00 €
140.00 €
275.00 €
25,920.00 €
599,335.00 €
2016
573,000.00 €
0.00 €
27.70 €
275.00 €
25,920.00 €
599,222.70 €
2015
760,000.00 €
17,500.00 €
1,700.00 €
12,671.00 €
18,000.00 €
809,871.00 €
2014
760,000.00 €
21,900.00 €
2,600.00 €
12,671.00 €
18,000.00 €
815,171.00 €
2013
760,000.00 €
12,400.00 €
2,600.00 €
13,656.00 €
18,000.00 €
806,656.00 €
2012
760,000.00 €
7,500.00 €
0.00 €
1,080.00 €
0.00 €
768,580.00 €
2011
760,000.00 €
7,500.00 €
1,500.00 €
1,080.00 €
0.00 €
770,080.00 €