Rafet Rama
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2018
0.00 €
0.00 €
1,250.00 €
0.00 €
0.00 €
1,250.00 €
2017
240,700.00 €
13,800.00 €
1,000.00 €
30,796.66 €
23,430.56 €
309,727.22 €
2016
240,700.00 €
13,800.00 €
8,147.90 €
31,854.26 €
26,700.00 €
321,202.16 €
2015
237,200.00 €
13,800.00 €
0.00 €
30,672.00 €
26,700.00 €
308,372.00 €
2014
237,200.00 €
20,800.00 €
3,600.00 €
30,672.00 €
2,225.00 €
294,497.00 €