Rrustem Mustafa
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2016
509,000.00 €
15,000.00 €
24,864.00 €
20,205.00 €
5,400.00 €
574,469.00 €
2015
509,000.00 €
25,000.00 €
22,700.00 €
15,310.00 €
5,400.00 €
577,410.00 €
2014
509,000.00 €
25,000.00 €
17,700.00 €
0.00 €
5,400.00 €
557,100.00 €