Salih Salihu
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
1,880,000.00 €
109,000.00 €
52,000.00 €
9,550.87 €
28,640.59 €
25,000.00 €
14,000.00 €
2,118,191.46 €
2019
1,880,000.00 €
109,000.00 €
52,000.00 €
3,175.00 €
28,640.00 €
25,000.00 €
14,000.00 €
2,111,815.00 €
2018
1,880,000.00 €
0.00 €
40,500.00 €
3,300.00 €
24,462.59 €
2,500.00 €
14,000.00 €
1,964,762.59 €
2017
2,280,000.00 €
71,000.00 €
40,500.00 €
6,346.66 €
27,634.28 €
2,500.00 €
14,000.00 €
2,441,980.94 €
2016
2,280,000.00 €
72,000.00 €
40,500.00 €
5,035.09 €
6,500.00 €
25,000.00 €
14,000.00 €
2,443,035.09 €
2015
0.00 €
74,000.00 €
0.00 €
0.00 €
22,807.25 €
0.00 €
0.00 €
96,807.25 €
2014
1,880,000.00 €
78,000.00 €
23,000.00 €
6,000.00 €
31,920.00 €
0.00 €
15,600.00 €
2,034,520.00 €