Slavko Simic
(Nënkryetar i Kuvendit)
Krahaso
Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
0.00 €
74,053.00 €
36,962.00 €
10,440.00 €
121,455.00 €
2020
7,000.00 €
73,672.00 €
22,176.47 €
7,350.00 €
110,198.47 €
2019
7,000.00 €
59,679.00 €
30,507.00 €
7,350.00 €
104,536.00 €
2018
7,000.00 €
53,000.00 €
22,806.00 €
7,350.00 €
90,156.00 €
2017
7,000.00 €
13,000.00 €
23,751.05 €
0.00 €
43,751.05 €
2016
7,000.00 €
3,800.00 €
27,600.00 €
0.00 €
38,400.00 €
2015
3,500.00 €
15,000.00 €
8,480.00 €
0.00 €
26,980.00 €
2014
3,500.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
3,500.00 €