Selvije Halimi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
70,000.00 €
4,300.00 €
14,933.31 €
26,440.90 €
13,146.48 €
128,820.69 €
2016
70,000.00 €
19,000.00 €
20,797.00 €
26,333.83 €
14,241.20 €
150,372.03 €
2015
70,000.00 €
0.00 €
12,000.00 €
9,867.93 €
8,145.00 €
100,012.93 €