Shpejtim Bulliqi
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2023
158,000.00 €
25,000.00 €
37,100.00 €
17,400.00 €
5,400.00 €
4,800.00 €
247,700.00 €
2022
111,000.00 €
20,000.00 €
62,500.00 €
19,800.00 €
5,400.00 €
4,560.00 €
223,260.00 €
2021
111,000.00 €
23,000.00 €
56,600.00 €
19,800.00 €
5,400.00 €
4,560.00 €
220,360.00 €
2020
111,000.00 €
11,000.00 €
43,000.00 €
16,190.00 €
0.00 €
4,560.00 €
185,750.00 €
2017
111,000.00 €
14,000.00 €
21,500.00 €
44,832.35 €
0.00 €
4,542.88 €
195,875.23 €
2016
106,000.00 €
5,000.00 €
8,000.00 €
52,594.84 €
0.00 €
60,542.88 €
232,137.72 €
2015
50,000.00 €
6,000.00 €
50,500.00 €
30,550.00 €
0.00 €
4,320.00 €
141,370.00 €