Shukrije Bytyqi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2017
0.00 €
0.00 €
19,316.54 €
0.00 €
19,316.54 €
2016
5,000.00 €
2,779.34 €
22,439.16 €
0.00 €
30,218.50 €
2015
5,000.00 €
201.60 €
20,544.00 €
0.00 €
25,745.60 €
2014
5,000.00 €
101.78 €
5,640.00 €
900.00 €
11,641.78 €