Shqipe Pantina
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
155,000.00 €
9,500.00 €
0.00 €
9,856.33 €
25,510.00 €
199,866.33 €
2018
155,000.00 €
9,500.00 €
0.00 €
3,043.00 €
22,202.00 €
189,745.00 €
2017
155,000.00 €
4,000.00 €
0.00 €
5,191.42 €
19,419.00 €
183,610.42 €
2016
155,000.00 €
9,000.00 €
20,000.00 €
7,500.00 €
21,419.00 €
212,919.00 €
2015
180,000.00 €
10,000.00 €
20,000.00 €
8,694.00 €
17,149.00 €
235,843.00 €
2014
195,000.00 €
10,000.00 €
20,000.00 €
8,350.00 €
27,576.00 €
260,926.00 €