Teuta Rugova
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2019
1,568,000.00 €
25,000.00 €
0.00 €
19,040.00 €
2,500.00 €
1,614,540.00 €
2017
1,568,000.00 €
25,000.00 €
0.00 €
22,227.98 €
30,000.00 €
1,645,227.98 €
2016
1,568,000.00 €
25,000.00 €
650.00 €
22,109.73 €
30,000.00 €
1,645,759.73 €
2015
1,636,000.00 €
25,000.00 €
0.00 €
7,110.00 €
30,000.00 €
1,698,110.00 €
2014
1,568,000.00 €
25,000.00 €
0.00 €
30,000.00 €
30,000.00 €
1,653,000.00 €