Gëzim Kasapolli
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
203,600.00 €
9,000.00 €
6,000.00 €
15,290.00 €
31,910.00 €
265,800.00 €
2013
193,600.00 €
9,000.00 €
500.00 €
12,390.00 €
18,200.00 €
233,690.00 €
2012
193,600.00 €
9,000.00 €
4,000.00 €
12,390.00 €
11,400.00 €
230,390.00 €
2011
193,600.00 €
9,000.00 €
8,000.00 €
12,390.00 €
11,400.00 €
234,390.00 €