Valdete Bajrami
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
206,500.00 €
6,000.00 €
8,284.82 €
104.00 €
0.00 €
0.00 €
220,888.82 €
2020
207,000.00 €
0.00 €
4,899.87 €
16,240.00 €
0.00 €
0.00 €
228,139.87 €
2017
207,000.00 €
0.00 €
1,614.94 €
22,792.40 €
0.00 €
1,873.00 €
233,280.34 €
2016
193,000.00 €
11,000.00 €
236.00 €
26,049.81 €
0.00 €
0.00 €
230,285.81 €
2015
193,000.00 €
14,800.00 €
215.35 €
17,856.00 €
0.00 €
0.00 €
225,871.35 €
2014
193,000.00 €
3,800.00 €
13,200.00 €
11,064.00 €
1,440.00 €
13,000.00 €
235,504.00 €